Rólunk

Család- és gyermekjóléti szolgálat

Család- és gyermekjóléti szolgálat

Intézményvezető:
Csokonáné Vízkeleti Ildikó

E-mail:

Családsegítős telefon:
06 20 277-8876, 06 20 386-9026, 06 20 313-3724

Gyermekjóléti szolgálat telefon:
06 20 386-4394, 06 20 480-2213

Cím::
Törökbálint, Köztársaság tér 9.

A Család- és gyermekjóléti szolgálat illetékességikörébe tartoznak Törökbálinton lakó, illetve tartózkodási hellyel, lakcímmel rendelkező személyek.

Szolgáltatásaink:

 • Általános információk a településen elérhető szolgáltatásokról, segítség nyújtása szociális ügyekben (hivatalos ügyek intézése, lakhatási problémák, elhelyezkedési nehézségek, életvezetési gondok).
 • Információk gyermekekkel, gyermekneveléssel kapcsolatos ügyekben kérdésekben (iskola, pályaválasztás igényelhető támogatások, segélyek).
 • Tanácsadás a gyermek(ek) felügyeletét, a szülő felügyeleti jogát érintő kérdésekben, életvezetési problémák megoldásában.
 • Tanulási problémák esetén segítő támogatások, közvetítés, szakemberek és alternatív képzések felkutatása.
 • Korrepetálás (előzetes egyeztetés szükséges!).
 • Család- és párterápia (előzetes egyeztetés szükséges!)
 • Hátralékkezelés (felhalmozott rezsiköltség esetén).
 • Álláskeresés
 • Albérletkeresés
 • Jogi tanácsadás (hétfőnként 14:00 – 17:00-ig, előzetes bejelentkezés szükséges!).
 • Pszichológiai és életvezetési tanácsadás, gyermekekkel kapcsolatos problémák, nehézségek esetében is (előzetes bejelentkezés szükséges!).
 • Addiktológiai tanácsadás (alkohol, drog, egyéb függőségek, segítségnyújtás akár a bentlakásos elhelyezéshez is).
 • Adományok fogadása és közvetítése telefonegyeztetés alapján. Ruhaosztás rászorulók részére.
 • Baba-mama klub (csütörtökönként 09:30 – 11:00 között. Előzetes telefonos egyeztetés szükséges!)
 • Idősklub (a részletekről érdeklődjön a családsegítőktől!)

A Család- és gyermekjóléti szolgálat minden szolgáltatása térítésmentesen vehető igénybe!

A Család- és gyermekjóléti szolgálat feladatai:

 • segíti az igénybe vevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében,
 • az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybe vevő saját és környezetében jelentkező erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe,
 • koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését,
 • az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember és a család- és gyermekjóléti központ bevonásával, a közös problémadefiniálás, a vállalt feladatok tisztázása, a segítő folyamat együttes megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve – az előbbiek mellett – a család problémában, illetve a megoldásában érintett tagjainak, a lehetséges támaszt jelentő személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az érintett gyermeknek a részvételével esetkonferenciát szervez,
 • a szolgáltatást igénybe vevő személy, család, illetve gyermek és szülő (törvényes képviselő) közreműködésével szükség szerint, de legalább hathavonta értékeli az esetkezelés eredményességét, és
 • közreműködik a válsághelyzetben lévő várandós anya problémáinak rendezésében.
 • a szociális segítőmunka során valamennyi család esetében legalább havi három személyes találkozást kell megszervezni és dokumentálni.