Rólunk

Bemutatkozás

Bemutatkozás

Intézményvezető:
Gergye Szilvia

Óvodatitkár:
Valkainé Huppauer Zsuzsanna

Telefon:
+36 23 / 336-038

E-mail:

„Arra taníts, hogy önálló lehessek,

hogy büszke lehessek magamra!

Hogy elgondolkozzam rajta, hogy képessé váljak rá,

hogy eldönthessem, hogy véghezvigyem.

Én magam!

Mert ez az út vezet el a gyermeki lét végső céljához,

a boldog felnőttséghez.”

Maria Montessori

Bemutatkozás

1896-ban alapította óvodánk elődjét egycsoportos egyházi óvodaként a község nagyra becsült plébánosa Zimándy Ignác, a parókia melletti épületben. 1948-ban államosították, majd két csoportosra bővítették. 1953-ban költözött be a zárda épületébe, a Dózsa György utcába, ahol 2002 tavaszáig először három, majd öt csoporttal működött.

2002 áprilisában épült meg az Óvoda utcai épület, akkor bővült 6 csoportosra az intézmény.   2007 szeptemberében indult a 7. csoportunk.

Jelenleg hét csoportunkba 165 kisgyermek jár. A pedagógiai munkát 15 óvodapedagógus irányítja. Az óvodapedagógusokat komplex segítőpedagógiai stáb egészíti ki: egy fejlesztőpedagógus naponta, egy logopédus és egy pszichológus heti két-két alkalommal. Technikai dolgozóink száma tizenhét fő. Ebből a pedagógiai munkát közvetlenül hét dajka, egy gondozónő, három pedagógiai asszisztens segíti.

Csoportszobáink tágasak, lehetőséget biztosítanak az elmélyült játékra, tanulásra. Az óvoda nagyon jól felszerelt. Megvan a lehetőség a korszerű oktatásra, nevelésre. Tornatermünkben a kötelező testnevelés foglalkozások mellett különböző egyéb testmozgásokra is lehetőség nyílik. Az udvaron a fahinták és mászókák mellett homokozhatnak, biciklizhetnek, rollerezhetnek a gyermekek. Kirándulni, múzeumokba visszük a nagyokat. Rendszeresen van mese-, báb- és egyéb előadás az óvodában, illetve színházlátogatásokat is szervezünk a nagyoknak. Időnként a nevelőtestület tagjai is megörvendeztetik a gyerekeket élőszínházzal, ahol óvó nénik, dajka nénik öltenek jelmezt, és játszanak el ismert gyerekmeséket. Mindezt óvodásaink nagy örömére.

Hagyományaink

 • Őszi terménynap: kézműves délután a szülőkkel együtt, mindig egy adott termény/zöldség/gyümölcs köré csoportosítva a feladatokat, tevékenységeket. A belépő általában a választott terményből készült báb és valamilyen finomság szintén az aktuális termény felhasználásával készítve.
 • Decemberben a csoportokat meglátogatja a Mikulás
 • Adventi vásár: az első adventi vasárnapot megelőző pénteken szervezzük meg. A gyerekek az általuk készített dísz-, használati-, és ajándéktárgyakat árusítják. A fizetőeszköz Adventi tallér, amivel a gyerekek is tudnak dolgozni, ezáltal a kereskedés minden fázisának aktív résztvevői.
 • Karácsonykor közösen ünneplünk a szülőkkel
 • Február 2-a környékén egy hétig tartó kiállítást rendezünk a gyerekek által behozott mackókból, medvékből.
 • A farsangot a csoportok maguk ünneplik, de azért meglátogatják egymást.
 • Áprilisban megemlékezünk óvodánk születésnapjáról.
 • Május elején köszöntjük az Édesanyákat.
 • Május utolsó hete a kirándulások, a gyermeknapi programok ideje.
 • Június elején az iskolába készülő gyerekeket köszöntjük.
 • Ezeken kívül több jeles nap is ünneplésre kerül, pl. Zene világnapja, Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld világnapja, Madarak és fák napja.

Nevelési elveink

Programunk, "Nyitni-kék a világra" Ismerkedés a természettel és a társadalommal, amelyet magunk írtunk, felöleli az óvodai élet mindennapjait a nevelésen, a munkán át a tanulásig. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink saját ütemükben fejlődve készülhessenek fel az iskolára. A lemaradt gyermekek felzárkóztatására, külön foglalkozásokat szervezünk gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus segítségével.

Fontosnak tartjuk azt, hogy az óvoda a családdal közösen, de nem átvállalva a családtól a feladatokat nevelje a gyermekeket. Törekszünk arra, hogy óvodánk életének egészét áthassa a nyugodt, családias, elfogadó együttműködő légkör. Hiszen célunk közös: testileg, szellemileg, szociálisan egészségesen fejlett, harmonikus személyiségű, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet elérő gyermekek nevelése, az egyéni, és életkori sajátosságok figyelembe vételével.

Az intézményünkbe kerülő gyermekek nevelése során arra törekszünk, hogy önmagukhoz mérten, a bennük rejlő képességekből minél többet kibontakoztassunk; érzelmileg, erkölcsileg gazdagodjanak, képességeik kiteljesedjenek.

Nevelésünk alapelve a szeretet és a tolerancia; a másság elfogadása, a biztonságot és védettséget nyújtó környezet megteremtése, a preventív fejlesztés segítségével. Az óvodáskor fő tevékenységét, a játékot tudatosan használjuk fel az egyéni képességek fejlesztésére, a tehetség kibontakoztatására. A gyermekek fő tevékenysége a játék, melyből kiindulva komplex módon törekszünk a környező világ megismertetésére. A mese, vers, ének-zene, ábrázolás, matematika, környezetismeret, testnevelés területeit egymással összefüggésben, egy környezeti témakör köré csoportosítva tapasztalják meg és élik át gyermekeink.

Az ismeretek megszerzésénél a sokféle tevékenységi formát, cselekedtetést részesítjük előnyben; így a felfedezés öröme, a megtapasztalás élménye segíti gyermekeinket környezetük teljesebb megismerésében.

Napirendünk

 • 06:00 - 07:00 óráig: Gyülekező a kijelölt csoportokban
 • 07:00 - 08:00 óráig: Gyülekező a saját csoportban, játék, szabadon választott tevékenység.
 • 08:10 - 08:30 óráig: Kezdeményezések, foglalkozások, kötetlen tevékenység
 • 08:30 - 09:00 óráig: Tízórai
 • 10:00 - 11:45 óráig: Kezdeményezések, szabadon választott tevékenység, játék teremben, udvaron, séták, stb.
 • 12:00 - 13:00 óráig: Ebéd
 • 13:00 - 15:00 óráig: Csendes pihenő
 • 15:00 - 15:30 óráig: Uzsonna
 • 15:30 - 17:00 óráig: Játék, szabadon választott tevékenység teremben, udvaron.
 • 17:00 - 18:00 óráig: Ügyelet